2017-08-09 00:52:38

Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018

Jadwal Kuliah Tahun Akademik 2017-2018 bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (PAI) Al-Hamidiyah Jakarta, sebagai berikut : 

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam Al-Hamidiyah :

     a. Reguler A      b. Reguler B

2. Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD/PGRA)
    a. Reguler A    b. Reguler B